Minister školstva Dušan Čaploviča sa zúčastnil na promóciách absolventov Fakulty priemyselných technológií v Púchove

20.06.2014
     Za účasti ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušana Čaploviča sa v piatok 20. júna 2014 v Púchove uskutočnili slávnostné promócie študentov Fakulty priemyselných technológií Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne so sídlom v Púchove.
     Úspešní absolventi študijného programu materiálové inžinierstvo si prevzali diplomy o ukončení inžinierskeho štúdia z rúk dekana fakulty profesora Jána Vavra.
     "Bude len na vás, aby ste všetky získané múdrosti využili vo svoj prospech, našli v živote uplatnenie a v budúcom zamestnaní ju reprezentovali. Neodnášate si  zo školy iba diplom, ale aj nový, ešte nepopísaný čistý index, do ktorého vám známky bude vpisovať život", uviedol okrem iného vo svojom príhovore minister Dušan Čaplovič.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku