Minister školstva Dušan Čaplovič navštívil stavbu Univerzitného vedeckého parku pre biomedicínu

  • Dátum: 23.04.2014
     Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič sa dnes zúčastnil na prehliadke hrubej stavby budovy Univerzitného vedeckého parku pre biomedicínu v areáli Slovenskej akadémie vied (SAV) v Bratislave-Patrónke. Výstavbu vedeckého parku podporil rezort školstva sumou viac ako 39,5 mil. eur (z toho približne 33,6 mil. € formou nenávratného finančného príspevku z operačného programu Výskum a vývoj).
    „Som rád, že stavebné práce aj vďaka priaznivému počasiu výrazne pokročili a oproti plánu sú približne dva mesiace v predstihu,“ konštatoval minister školstva Dušan Čaplovič, ktorý považuje budované biomedicínske centrum za významný prínos pre rozvoj základného i klinického výskumu všetkých lekárskych ústavov SAV i príležitosť na zlepšenie spolupráce so špičkovými vedeckými pracoviskami v zahraničí.
     Univerzitný vedecký park pre biomedicínu by mal priniesť podporu rozvoja výskumno-vývojových inštitúcií a ich vedecko-technickej infraštruktúry, efektívnejšiu spoluprácu v rámci akademického sektora pri realizácii aplikovaného výskumu a vývoja, ako aj zvyšovanie kvality prenosu poznatkov a technológií do spoločenskej a hospodárskej praxe prostredníctvom Centra komercializácie poznatkov a ochrany duševného vlastníctva SAV.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku