Minister školstva Dušan Čaplovič na vyhodnotení 50. ročníka Chemickej olympiády

  • Dátum: 26.02.2014
      Za účasti ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušana Čaploviča sa dnes v Bratislave uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie celoštátneho kola  50. ročníka Chemickej olympiády. 
      V priestoroch Zrkadlovej siene Primaciálneho paláca boli ocenení víťazi a úspešní riešitelia jubilejného ročníka tejto postupovej súťaže a súčasne si ďakovné listy prevzalo aj 5 učiteľov za celoživotný mimoriadny prínos pre rozvoj Chemickej olympiády a 14 pedagógov za dlhodobý  mimoriadny prínos pre rozvoj Chemickej olympiády.
 
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku