Minister školstva Dušan Čaplovič na verejnej diskusii

  • Dátum: 05.06.2013
     Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič sa v utorok 4. júna 2013 zúčastnil na verejnej diskusii Slovenské školstvo potrebuje zmenu, ktorú organizovala iniciatíva Učiteľ 2020.
     Témou diskusie bolo napríklad zvyšovanie platov učiteľov do roku 2020, skvalitnenie výberu budúcich učiteľov a pregraduálnej prípravy a poskytovanie národných štipendií pre kvalitných študentov učiteľstva, zvýšenie počtu žiakov v triedach, optimalizácia siete škôl v malých a osobitne malotriednych školách, zvyšovanie objemu verejných výdavkov do regionálneho školstva, ako aj kompetencie zriaďovateľa ohľadom voľby vedenia školy.
    
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku