Minister školstva diskutoval so starostami miest a obcí Slovenska

05.03.2008

     Znižovanie počtu žiakov v triedach, školské výchovné programy a školské rady boli hlavnými bodmi diskusie podpredsedu vlády a ministra školstva SR so zástupcami Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS). Ján Mikolaj sa zúčastnil zasadnutia Rady ZMOS, ktoré sa konalo 4. marca 2008, aby si vypočul názory starostov miest a obcí na pripravovaný školský zákon.
    
Počas pripomienkového konania vznieslo združenie samosprávy k návrhu zákona o výchove a vzdelávaní 35 pripomienok, z ktorých bola väčšina vyriešená. Na stretnutí s ministrom školstva hovorili zástupcovia samosprávy o otvorených otázkach. Po vzájomnom dialógu sa dohodli na tom, že návrh právnej normy umožní zriaďovateľom škôl znižovať počty žiakov v triedach postupne počas trojročného prechodného obdobia. Zároveň dospeli k záveru, podľa ktorého nebude ministerstvo školstva určovať obsah výchovy a vzdelávania v školských zariadeniach. V otázke miery zastúpenia štátu a samosprávy v školských radách sa obe strany predbežne dohodli na tom, že Štátna školská inšpekcia a miestna školská štátna správa by mali mať svoje zastúpenie v školských radách pri prenesenom výkone štátnej správy.
     Po včerajšom prerokovaní návrhu školského zákona na zasadnutí Legislatívnej rady vlády SR a vyriešení pripomienok zo strany Združenia miest a obcí Slovenska bude dnes návrh školského zákona predmetom rokovania vládneho kabinetu.

Bratislava 5. marca 2008

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku