Minister školstva diskutoval s pedagógmi v Senohrade

  • Dátum: 22.04.2010

      Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj navštívil v stredu 21. apríla 2010 Základnú školu s materskou školou Senohrad (okres Krupina).

       V rámci návštevy si minister pozrel zrekonštruované priestory školy: hlavnú budovu školy, počítačovú učebňu, knižnicu s IKT vybavením, jedáleň pred dokončením, telocvičňu, nové sociálne zariadenia a multifunkčné športové ihrisko v areáli školy.

     Minister školstva Ján Mikolaj absolvoval aj besedu s pedagogickým zborom. Učitelia sa zaujímali hlavne o aktuálny stav učebníc, o kreditový systém,  o vzdelávanie učiteľov v cudzom jazyku, o odmeňovanie zamestnancov v súvislosti s novým zákonom o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch. 

     Základná škola so 136 žiakmi sa orientuje na výučbu cudzích jazykov. Vďaka projektom, do ktorých sa škola zapája, mohla zriadiť mobilnú jazykovú učebňu, vybaviť jednu učebňu IKT dataprojektormi a interaktívnou tabuľou. Materskú školu navštevuje 38 detí.

Fotogaléria

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku