Minister školstva Daniel Bútora navštívil regióny Slovenska. O novom obsahu vzdelávania diskutoval so žiakmi i učiteľmi

Druhým dňom pokračovala pracovná cesta ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Daniela Bútoru po Slovensku v Martine a Novom Meste nad Váhom. Jej cieľom bolo predstaviť nové kurikulum ako príležitosť na dosiahnutie väčšej zmeny v obsahu a prístupe v učení, ukázať dobrú prax v konkrétnych školách a zároveň získať spätnú väzbu od učiteľov.

Minister Daniel Bútora spolu so štátnym tajomníkom Slavomírom Partilom počas prvého dňa vo štvrtok 22. júna navštívili Základnú školu Pionierov v Rožňave, na ktorej pôsobí regionálne centrum podpory učiteľov. Zástupcovia mesta tu zároveň predstavili Rožňavský edukačný klaster. „Bolo to veľmi inšpirujúce. Myslím si, že v tomto robí Rožňava drobný predvoj, ako by sa nové vyučovanie malo uberať. My teraz na úrovni štátu zavádzame postupne nový štátny vzdelávací program do škôl. Zavádzať sa bude od 1. ročníka. Táto škola v Rožňave sa zapojila do spolupráce s regionálnymi centrami podpory učiteľov. Skúsenosti so zavádzaním vyučovania po novom aj ich presvedčili, že potrebujeme vytvoriť inú klímu v triedach, partnerskejšie dialógy, skupinové práce, je tam veľa nových pedagogických metód,“ uviedol minister školstva.

Pracovná cesta na východnom Slovensku pokračovala stretnutím so zástupcami košických vysokých škôl. Spoločne so štátnym tajomníkom pre vedu, výskum a vysoké školstvo Michalom Fedákom hovorili o záujme užšej integrácie v podobe konzorcia Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Technickej univerzity a Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach či o možnostiach využitia finančných prostriedkov z aktuálneho obdobia OP Integrovaná infraštruktúra. „Venovali sme sa témam konzorcií, keďže košické univerzity práve v rámci projektových zámerov predložili plán na úzku spoluprácu v oblasti vzdelávania aj výskumu a, samozrejme, tieto konzorciá majú byť istým spôsobom nápomocné regiónu, aj preto sme radi, že prijali naše pozvanie do Rožňavy. Takisto sme sa venovali aj otázkam poradenských a podporných činností pre študentov vysokých škôl a takisto aj pre kolegov zo zahraničia, či už na úrovni študentov alebo aj vysokoškolských učiteľov. Venovali sme sa tiež veľmi aktuálnej téme kybernetickej bezpečnosti a potreby podpory, kde vidíme priestor rokovať s ministerstvom informatizácie o možnom lepšom nadizajnovaní výziev pre vysoké školy,“ doplnil štátny tajomník Michal Fedák.

Prvý deň cesty po Slovensku ukončil minister školstva v Poprade stretnutím so zamestnávateľmi z regiónu zapojených do systému duálneho vzdelávania a diskusiou o projekte Omama, ktorý je pozitívnym príkladom ranej starostlivosti o deti z marginalizovaných rómskych komunít a prácou s ich matkami.

Dnes 23. júna minister školstva Daniel Bútora zavítal do Martina, kde navštívil Evanjelickú spojenú školu a diskutoval na tému Kritické myslenie a práca s hoaxami. Na programe mal aj návštevu Základnej školy s materskou školou na Hurbanovej ul., ktorá je zapojená do postupného zavádzania nového štátneho vzdelávacieho programu od 1. septembra 2023.

Svoju cestu po Slovensku ukončil návštevou Nového Mesta nad Váhom. V Strednej priemyselnej škole Bzinská sa zúčastnil na rokovaní o odbornom a duálnom vzdelávaní.

 


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky