Navigácia

Minister školstva D. Bútora v rámci výjazdov po Slovensku navštívil Nitru. Stretol sa s vedením škôl vzdelávajúcich ukrajinské deti

Podpora ukrajinských detí v zapájaní sa do vzdelávacieho systému a pomoc školám, v ktorých sa deti Ukrajincov vzdelávajú – to boli hlavné témy rozhovorov ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Daniela Bútoru s riaditeľkami a riaditeľmi nitrianskych škôl. V rámci ďalšieho kola pracovných ciest po Slovensku navštívil Základnú školu Na Hôrke v Nitre a stretol sa s vedením škôl s najvyšším počtom ukrajinských detí v Nitrianskom kraji.

Minister Daniel Bútora zdôraznil, že všetky deti na území Slovenskej republiky majú právo na vzdelávanie a na rovnocenný prístup k nemu, a to bez ohľadu na štátnu príslušnosť. Ministerstvo školstva v súlade s týmto základným právom podniklo v školskom roku 2022/2023 všetky kroky na zabezpečenie vzdelávania pre ukrajinské deti. „Ďakujem učiteľom a riaditeľom škôl, ich zriaďovateľom a regionálnym úradom školskej správy, že často v neľahkých podmienkach, a po dvoch ťažkých covidových rokoch, toto vzdelávanie zabezpečili. Je to povinnosťou škôl, ale nebolo to vždy ľahké,“ poďakoval sa minister Bútora všetkým riaditeľom a riaditeľkám škôl.

V nastávajúcom školskom roku 2023/2024 sa chce ministerstvo školstva zamerať na posilnenie jazykovej prípravy detí cudzincov na školách a využívanie voľnočasových aktivít pre deti, ktoré sa momentálne vzdelávajú online.

Pre deti, ktoré sa už dnes vzdelávajú na slovenských školách, to znamená rozšírenie možností štúdia slovenského jazyka a slovenskej literatúry ako cudzieho jazyka. Zároveň pre deti, ktoré dočasne uprednostňujú alebo sú odkázané na vzdelávanie v online systéme svojej domovskej krajiny, plánuje ministerstvo vytvoriť schémy jazykových kurzov a podpory voľnočasových aktivít, ktoré im umožnia lepšie začlenenie do kolektívu aj popri domácom online vzdelávaní. Zámerom je, aby tieto opatrenia podporili pokračovanie v procese zaraďovania cudzincov do nášho školského systému a spoločnosti, zlepšili ich jazykovú prípravu a pripravili ich na povinnú školskú dochádzku v školskom roku 2024/2025.

V materských, základných a stredných školách sa na území Slovenskej republiky v máji 2023 vzdelávalo celkovo 10 400 detí, žiakov a študentov z Ukrajiny. Rezort školstva očakáva, že toto číslo naďalej porastie aj v budúcom školskom roku, preto pripravuje ďalšie opatrenia na pomoc deťom začleniť sa do kolektívu a školám pripraviť sa na nadchádzajúci školský rok.

Zároveň pripravuje legislatívnu úpravu, ktorá stanoví podmienky, za ktorých bude školská dochádzka od školského roku 2024/2025 povinná aj pre deti so statusom cudzinca s dočasným útočiskom.

 


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky