Minister školstva bude informovať o výsledkoch externej časti maturitnej skúšky

  • Dátum: 01.06.2009

 

V utorok 2. júna 2009 sa o 9.30 hod. uskutoční tlačová konferencia podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána Mikolaja. Jej témou bude vyhodnotenie externej časti maturitnej skúšky.

Miesto: Ministerstvo školstva SR, Stromová 1, 4. posch., Bratislava.

Bratislava 1. jún 2009

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku