Minister školstva bude informovať o centrách olympijskej prípravy

16.02.2009

     Rada ministra školstva SR pre šport na svojom zasadnutí v utorok 17. februára 2009 prerokuje kritériá a podmienky pre zriaďovanie centier olympijskej prípravy. Zaoberať sa bude aj otázkami budovania športovej infraštruktúry v rokoch 2009 - 2013 a informačným systémom v športe.
    
Po skončení sa uskutoční tlačová konferencia, na ktorej budú podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj a prezident Slovenského olympijského výboru František Chmelár informovať o prerokovanom programe.

Miesto a čas TK: MŠ SR, Stromová 1, Bratislava, 12.00 hod.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku