Minister školstva B. Gröhling ocenil tri výnimočné pedagogičky Cenou Dionýza Ilkoviča

Z rôznych kútov Slovenska pricestovali do Bratislavy tri výnimočné učiteľky, aby si prevzali z rúk ministra školstva Cenu Dionýza Ilkoviča za rok 2021. Absolútnou víťazkou sa stala učiteľka chémie Elena Kulichová z Novák. Ďalšími dvoma finalistkami, vybranými odbornou porotou, sú matematikárka Mária Dományová z Michaloviec a Miriam Feretová, ktorá učí biológiu v Prešove. Záštitu nad ocenením prevzalo Ministerstvo školstva.

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling, ocenené učiteľky a finalistky Ceny Dionýza Ilkoviča 2021 Mária Dományová, Miriam Feretová a Alena Kulichová

Cenu Dionýza Ilkoviča každoročne udeľuje Nadácia Dionýza Ilkoviča a je určená
pre pedagógov a nepedagogických pracovníkov, ktorí sa venujú rozvoju talentovaných žiakov v oblasti prírodných vied v rámci mimoškolskej činnosti. To znamená, že so žiakmi po zvonení pracujú na experimentoch a pripravujú ich na domáce aj medzinárodné prírodovedné súťaže.

Cena Dionýza Ilkoviča bola udelená už piatykrát. Avšak až teraz ju odovzdal do rúk finalistkám osobne minister školstva. „Práve uplynulé obdobie nám ukázalo, ako veľmi potrebujeme ľudí, ktorí pracujú vo vedných odvetviach - či už hovoríme o vedcoch a výskumníkoch, ktorí hľadajú lieky na ochorenia a spôsoby, ako im predchádzať, alebo hovoríme o lekároch, ktorí nás liečia z ochorení, alebo sú to informatici a vývojári technológií, vďaka ktorým sme, aj napriek tomu, že sme boli zatvorení doma, sa mohli spojiť so svojimi blízkymi a komunikovať s nimi. Na začiatku kariéry všetkých týchto ľudí stáli učitelia. Boli to učitelia, ktorí mladého človeka nadchli, prebudili v ňom záujem o vedu či výskum a pomohli tak vychovať talentovaných ľudí dneška. Cena Dionýza Ilkoviča oceňuje práve takýchto učiteľov,” povedal po odovzdaní cien minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling.

Pedagógov na Slovensku ubúda a ich priemerný vek rastie. Preto je jednou z hlavných obáv zástupcov Nadácie Dionýza Ilkoviča to, čo sa stane keď odídu do dôchodku aj poslední zanietení učitelia. „Priemerný vek pedagógov, ktorí sa venujú mimoškolskej činnosti, najmä v oblasti prírodných vied je dobre cez 50 rokov. Aj od nich samotných vieme, že mladých učiteľov nepribúda. A preto sa pýtame, kto bude trénovať naše budúce vedecké hviezdy. A čo sa stane s našou krajinou, ak nepodporíme tých, ktorí majú potenciál posunúť Slovensko vpred a vytvárať pracovné miesta,” varuje predseda správnej rady Nadácie Dionýza Ilkoviča Marián Marek. Jeho slová potvrdzuje fakt, že aj keď v minulom roku získali slovenskí žiaci
na medzinárodných prírodovedných súťažiach viac ako 40 medailí, trend ukazuje skôr
na neustály pokles úspešnosti.

Nadácia Dionýza Ilkoviča sa sústredí výhradne na podporu učiteľov a žiakov v oblasti prírodných vied so zameraním na mimoškolskú činnosť. Preto je odborným garantom, ale aj predsedom poroty, ktorá hodnotí nominácie pedagógov, vedúci oddelenia Fyzikálneho ústavu SAV doc. RNDr. Martin Plesch, PhD. Plesch je zároveň prezidentom medzinárodnej súťaže Turnaj mladých fyzikov. „Tento rok došlo k jednej zásadnej zmene v pravidlách ocenenia. Prvýkrát mohli byť okrem matematiky, fyziky, chémie a informatiky nominovaní aj učitelia a učiteľky biológie. A bolo to vidno. Mnoho nominácií získali práve biologikárky. Celkovo prišlo 51 kvalitných nominácií na 41 rôznych pedagógov,” hodnotí nominácie Martin Plesch a dodáva: „Ukazuje sa nám zaujímavá vec. Za tých 5 rokov máme viacero nominovaných, ale aj finalistov z rovnakých škôl. To je aj prípad tohto roka. Zrejme na tých školách niečo funguje skutočne inak, lepšie, keď sú tam takí kvalitní učitelia a učiteľky. Bol by som veľmi rád, keby sa to “niečo” prenieslo do systémových riešení pre celý vzdelávací systém,” uviedol Martin Plesch a oznámil mená troch finalistiek Ceny Dionýza Ilkoviča za rok 2021.

Finalistky Ceny Dionýza Ilkoviča 2021

Víťazka
Elena Kulichová https://nadaciadi.sk/pribehy-ucitelov/elena-kulichova-vitazka-cdi-2021

Finalistky

Mária Dományová - https://nadaciadi.sk/pribehy-ucitelov/maria-domanyova-finalistka-cdi-2021

Miriam Feretová - https://nadaciadi.sk/pribehy-ucitelov/miriam-feretova-finalistka-cdi-2021

 


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky