Navigácia

Minister školstva a komisár Rady Európy pre ľudské práva diskutovali o rómskej problematike

     Komisár Rady Európy pre ľudské práva Nils Muižnieks dnes navštívil Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, aby sa stretol s ministrom Jurajom Draxlerom. Preberali spolu aktuálnu tému segregácie rómskych detí, ale hovorilo sa aj o celkovej inklúzii detí so zdravotným či iným znevýhodnením.
     Komisár sa zaujímal o najnovšie opatrenia, ktoré sú zapracované v balíčku školských zákonov a ktoré by mali zlepšiť vzdelávanie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, pričom túto iniciatívu ocenil. Opísal tiež svoje dojmy z návštevy ZŠ Kecerovce, kde strávil včerajší deň.
     S ministrom diskutovali o možnostiach intenzívnejšej interakcie medzi rómskymi a nerómskymi deťmi, ako aj o výučbe rómskeho jazyka na školách.
     Na záver návštevy sa Draxler a Muižnieks dohodli na vzájomnej kooperácii pri riešení aktuálnych problémov vo vzdelávaní a komisár si tiež vyžiadal štatistiky týkajúce sa rómskej menšiny.

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky