Minister školstva a britský veľvyslanec sa zaoberali aj spoluprácou vo výučbe anglického jazyka

12.02.2008

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj prijal 12. februára 2008 veľvyslanca Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska v Slovenskej republike Michaela Robertsa. Rokovania sa zúčastnil aj riaditeľ Britskej rady na Slovensku Huw Jones.
    
Ján Mikolaj informoval zástupcov Veľkej Británie o pripravovanom školskom zákone a reforme vzdelávania na Slovensku. Za priority tohto procesu označil podporu a rozvoj tvorivosti žiakov, výučbu cudzích jazykov a využívanie informačných a komunikačných technológií na školách. Za jednu z možností participácie Veľkej Británie pri prekonávaní jazykovej bariéry slovenských žiakov a študentov označil minister školstva aj spoluprácu vysokých škôl oboch štátov s pedagogickým zameraním. Práve pedagogické fakulty sa budú totiž podieľať na jazykovej príprave pedagógov počas 3 - 4 semestrálneho postgraduálneho štúdia.
     Témou rokovania bola tiež spolupráca slovenských a anglických univerzít. Michael Roberts ocenil prijatie nového vysokoškolského zákona, ktorý vytvoril podmienky na zvýšenie súťaživosti škôl. Práve v tom videl najväčšie rezervy vysokého školstva na Slovensku. Zástupcovia oboch strán sa dohodli na ďalšej spolupráci predovšetkým v riešení spoločných projektov vysokých škôl a príprave slovenských učiteľov anglického jazyka. 
 

Spolupráca s Veľkou Britániou sa uskutočňuje na základe bilaterálnej Dohody o spolupráci v oblasti vzdelávania a výučby anglického jazyka medzi Ministerstvom školstva SR a Britskou radou Slovensko na obdobie rokov 2005-2010, ktorá bola podpísaná 14. júna 2005.Predmetom dohody je naďalej podporovať výučbu anglického jazyka na slovenských školách a inštitúciách vyššieho vzdelávania, ako aj organizáciách, ktoré zabezpečujú výučbu anglického jazyka v SR. Dokument zastrešuje aj konkrétne projekty a programy zamerané na zlepšenie kvality, efektívnosti a európskej harmonizácie. Ide predovšetkým o projekt „Dreams and Teams" a projekt „Global Gateway".

Bratislava 12. februára 2008

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku