Minister sa stretol s doktorandmi v Inštitúte Maxa Plancka

13.04.2008

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj navštívil 11. apríla 2008 Inštitút Maxa Plancka v Mníchove. V inštitúte v súčasnosti pôsobí 12 spolupracovníkov a študentov zo Slovenska. Predmetom rokovania bola informácia o činnosti ústavu a spolupráca s partnerskými organizáciami zo Slovenska.
     Minister diskutoval s doktorandmi v ústave astrofyziky, v ústave plazmovej fyziky si prezrel riadiace stredisko vykonávaného experimentu. Zástupcovia ústavu informovali slovenskú delegáciu o výskumných aktivitách, spôsobe financovania a hodnotení vykonávaných činností vo všetkých podriadených zložkách inštitútu.

Bratislava 14. apríla 2008

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku