Navigácia

Minister rozhodol - kompromis vo výbere riaditeľa školy

     Na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR prebehlo rozporové konanie k zásadným pripomienkam k novele zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Pôvodne sa  navrhovalo právo veta pre zriaďovateľa, ak nesúhlasil ani s druhým kandidátom navrhnutým radou školy na funkciu riaditeľa školy.  S takýmto riešením zásadne nesúhlasili školské odbory, Úrad vlády SR, ale aj Generálna prokuratúra SR.
     Minister Juraj Draxler preto pristúpil ku kompromisnému riešeniu. Spočíva v tom, že ak zriaďovateľ nebude spokojný s kandidátom na riaditeľa, ktorého navrhla rada školy na základe výberového konania, písomne odôvodní svoj nesúhlas rade školy a na základe tohto sa uskutoční druhé, úplne nové, výberové konanie. Z neho vzíde kandidát, ktorého rada školy navrhne zriaďovateľovi, pričom tento návrh je už pre zriaďovateľ záväzný. „Právo veta pre zriaďovateľa sa teda zachováva v prvom  výberovom konaní a zároveň sa ponecháva demokratické postavenie rady školy,“ povedal minister Draxler.
     Ministerstvo školstva bude komunikovať so zriaďovateľmi o tom, ako účinnejšie využívať nástroje na kontrolu hospodárenia škôl, ktoré im už teraz dáva zákon. Do budúca sa nebránime ani diskusiám o tom, ako účinnejšie plniť kontrolu hospodárenia škôl, čo je presne to, čo zriaďovateľov najviac zaujíma a ako odčleniť hospodárske procesy od pedagogických procesov v rámci školy.

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky