Minister Peter Plavčan navštívil Národný ústav celoživotného vzdelávania

  • Dátum: 02.05.2016
     S cieľom bližšie sa oboznámiť s fungovaním a aktivitami priamo riadených organizácií rezortu navštívil dnes minister školstva Peter Plavčan ako prvú v poradí Národný ústav celoživotného vzdelávania.
     Na stretnutí s jeho riaditeľkou Zuzanou Štrbíkovou hovorili okrem iného o nedávno ukončených národných projektoch zameraných na rozvoj ďalšieho vzdelávania a poradenstva v tejto oblasti s prihliadnutím na reálne potreby trhu práce, ako aj o zámeroch rezortu zaviesť efektívny model uznávania odbornej kvalifikácie nadobudnutej v rámci neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa prostredníctvom úpravy právnych predpisov.
     „Pani riaditeľka ma oboznámila s činnosťou ústavu a spoločne sme diskutovali aj o možnostiach plnenia konkrétnych úloh v oblasti celoživotného vzdelávania, ktoré nám vyplývajú z programového vyhlásenia vlády,“  konštatoval po stretnutí minister Plavčan, ktorý v nasledujúcich týždňoch chystá podobné návštevy aj v ostatných priamo riadených organizácií spadajúcich pod Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.
 
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku