Minister Peter Plavčan diskutoval o školách s rešpektom

     „Aj ja som sedel v prvej lavici pri katedre učiteľa,“ odpovedal Peter Plavčan, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR mladému spolumoderátorovi Tadeášovi Klimanovi z Edulienky na medzinárodnej konferencii „Školy s rešpektom“. Na podujatí sa deti pýtali dospelých, dospelí sa pýtali detí a spoločne diskutovali o tom, ako by mali vyzerať školy s rešpektom – školy, kde sa dospelí i deti vzájomne rešpektujú a vytvárajú  prostredie, ktoré podporuje individuálne potreby každého dieťaťa.
     Cieľom konferencie bolo predstaviť Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania Učiace sa Slovensko v kontexte medzinárodných trendov a skúseností s aktuálnou reformou vo Fínsku.
     Minister vo svojom príhovore zdôraznil, že treba vrátiť vážnosť a úctu učiteľom a tomu prispôsobiť školské  prostredie: „Každá škola si bude tvoriť imidž sama a mala by sa usilovať, aby deti a učitelia chodili do školy s radosťou,“ uviedol minister Plavčan. Takmer stovka účastníkov diskutovala aj o zmene klímy v školách, o právach všetkých detí, teda aj detí s rôznym znevýhodnením, vo vzťahu k vzdelávaniu, o možnostiach a pripravovaných zmenách v oblasti vzdelávania.
     Marjaana Manninen, poradkyňa z Fínskej národnej rady pre vzdelávanie zdôraznila, že školy by sa mali zamerať na učenie sa, nie na testovanie. Podľa nej je dôležité, aby sa deti v škole cítili dobre a bezpečne, je potrebné rešpektovať ich individuálne potreby a napĺňať učebné osnovy tak, aby deti získavali zručnosti pre ich budúcnosť. Pripomenula tiež, že fínska reforma je úspešná najmä vďaka vysokej kvalite učiteľov i kurikula.
     „Deti a mladí ľudia sú naši dôležití a rešpektovaní partneri. len dialóg a spolupráca všetkých aktérov, deti a mladých ľudí nevynímajúc, totiž dokáže priniesť výsledok, ktorý sa nielen udrží, ale ktorý budeme radi a spoločne zveľaďovať,“ uviedla Dana Rušinová, prezidentka Koalície pre deti Slovenska a správkyňa a výkonná riaditeľka Nadácie pre deti Slovenska.
     Podujatie organizovala Koalícia pre deti Slovensko a Nadácia pre deti Slovenska s partnermi – medzinárodnou organizáciou Eurochild a Nadáciou Orange pod záštitou Veľvyslanectva Fínskej republiky.
Skočiť na začiatok stránky