Minister odprevadí školákov na prázdniny

26.06.2008

     V piatok 27. júna 2008 odovzdá podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj koncoročné vysvedčenia v Základnej škole Limbová v Žiline. Počas návštevy bude tiež diskutovať s pedagógmi a prezrie si multimediálne učebne.
    
Škola so 16-ročnou históriou sa profiluje v oblasti výučby cudzích jazykov, informatiky a športu. Vytvorila triedy s rozšíreným vyučovaním technickej výchovy so zameraním na informačno-komunikačné technológie. Žiaci dosahujú výborné úspechy nielen v okresných a krajských, ale aj v celoslovenských kolách olympiád a súťaží. V 29 triedach tu ukončí školský rok 2007/2008 622 žiakov.

Miesto a čas: Základná škola, Limbová 30, Žilina, 8.30 hod.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku