Minister navštívi popradskú školu a centrum olympijskej prípravy

03.09.2009

    Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj navštívi v piatok 4. septembra 2009 Spojenú školu, D. Tatarku v Poprade.  Stretne sa s vedením školy, žiakmi športovej triedy, zástupcami centra olympijskej prípravy a lyžiarskeho zväzu.
     Spojená škola v Poprade vznikla s organizačnými zložkami Gymnázium, D. Tatarku 4666/7 a Základná škola, Ul. mládeže 2350/7. Dlhodobo sa venuje príprave športovcov, najmä v basketbale, plávaní a lyžovaní. Od 1. septembra 2009 je pri škole zriadené jedno z desiatich centier olympijskej prípravy, ktoré na Slovensku vznikli v novom školskom roku 2009/2010.
     Základná škola realizuje projekt integrácie telesne postihnutých žiakov, pre ktorý má vytvorené priestorové i materiálne podmienky (rehabilitačné centrum, bazén). Štvorročné gymnázium študentom ponúka vzdelávací program zameraný na cudzie jazyky a informatiku. Osemročné štúdium je zamerané na cudzie jazyky. Spojená škola je zároveň jedinou na Slovensku so slovensko-nemeckou bilingválnou sekciou.

Začiatok návštevy: budova ZŠ, Ul. mládeže 2350/7, Poprad, 9.30 hod.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku