Minister Juraj Draxler predstavil nové ŠVP pre základné školy

     Posilnenie výučby prírodovedných predmetov, znovuzavedenie prvouky na prvom stupni či zrušenie druhého cudzieho jazyka ako povinného predmetu. Tieto zmeny prinášajú nové Štátne vzdelávacie programy (ŠVP) pre 1. a 2. stupeň základnej školy, ktorých pracovné verzie dnes predstavil na tlačovej konferencii minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler.
     Po novom sa školám dáva voľnosť rozhodnúť sa, či budú učivo deliť podľa ročníkov alebo v rámci celého stupňa. "Štátne vzdelávacie programy prinášajú rámcový učebný plán, ktorý je delený po ročníkoch. To bola dlhodobá požiadavka, aby učivo bolo rozdelené po ročníkoch. Napriek tomu dávame aj otvorený variant rámcových učebných plánov. Teda možnosť pre školy rozdeliť si hodinové dotácie a vzdelávacie štandardy, tak ako to oni uznajú za vhodné," vysvetlil minister J. Draxler.
     Cieľom nových ŠVP je taktiež posilniť praktické vyučovanie žiakov, aby mali možnosť osvojiť si napríklad aj manuálne zručnosti v dielňach, čo už dlhšie požadovali zástupcovia stredných odborných škôl technického zamerania. Rezort školstva školám plánuje pomôcť s potrebným vybavením pre praktické vyučovanie prostredníctvom projektov zo štrukturálnych fondov. Moderné vybavenie dielní získali už v tomto roku vybrané školy zapojené do národného projektu Štátneho inštitútu odborného vzdelávania na podporu polytechnickej výchovy. Školy, ktoré zatiaľ nemajú vhodné podmienky pre praktické vyučovanie, môžu v rámci určenej hodinovej dotácie venovať viac priestoru téme ekonomika domácnosti, v rámci ktorej sa budú deti napríklad učiť variť a rozvíjať finančnú gramotnosť.
     Zmeny sa dotknú aj vyučovania cudzích jazykov. Kým na povinnej výučbe anglického jazyka od 3. ročníka ZŠ sa nič nemení, druhý cudzí jazyk od 7. ročníka ZŠ sa stane nepovinným. "Treba si uvedomiť, že naozaj v mnohých prípadoch v našej krajine jednoducho dieťa má už len tú slovenčinu ako ďalší jazyk. Lebo v tom domácom prostredí sa rozpráva iným jazykom. A od takýchto detí požadovať, aby mali v základnej škole ešte angličtinu a ešte ďalší cudzí jazyk, by naozaj nebolo vhodné," objasnil minister školstva. Zdôraznil však súčasne, že školám ostáva povinnosť žiakom druhý cudzí jazyk ponúknuť.
      Posilnenie hodinovej dotácie viacerých predmetov prinieslo súčasne aj zníženie počtu voľných hodín pre školy. Týmto krokom sa len zohľadňuje prax, keď školy významnú časť disponibilných hodín využívali na posilnenie vyučovania hlavných predmetov. Tým práve nové ŠVP hodinovú dotáciu zvyšujú.

Pracovné verzie ŠVP pre ZŠ

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky