Minister Juraj Draxler ocenil úspešných a talentovaných študentov

19.11.2015
     Úspešní mladí športovci, informatici či fyzici si dnes prevzali z rúk ministra školstva Juraja Draxlera Pamätný list svätého Gorazda. Rezort školstva týmto spôsobom každoročne oceňuje študentov, ktorí reprezentovali SR na medzinárodných predmetových olympiádach, športových či umeleckých súťažiach. Tento rok dostalo cenu 34 študentov stredných a vysokých škôl.
      "Vďaka svojmu talentu, vedomostiam a schopnostiam ste sa dokázali presadiť nielen v konkurencii svojich rovesníkov tu na Slovensku, ale mnohí z vás aj v medzinárodnom meradle. Vaše úsilie a námaha, ktoré ste pri tom vynaložili, si takisto zaslúži naše ocenenie. Želám vám, aby ste si túto cieľavedomosť udržali nielen v ďalšom štúdiu, ale i po celý život, a aby vám pomáhala napĺňať vaše predsavzatia i sny," uviedol vo svojom príhovore Draxler. Ako dodal, verí, že svoje nadanie budú ďalej rozvíjať aj v budúcom zamestnaní, v prospech celej spoločnosti.
      Šéf rezortu školstva zároveň poďakoval učiteľom, trénerom a rodičom, že stáli pri týchto úspešných študentoch. "Dnešná doba je pre mladých ľudí náročná, o to viac si žiada pozitívne príklady, ktorými sa môžu inšpirovať vo svojom živote," pripomenul.

Zdroj: TASR

 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku