Minister Ján Mikolaj zablahoželal 60-ročnej priemyslovke

05.12.2008

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj sa 5. decembra 2008 zúčastnil na oslavách 60. výročia vzniku Strednej priemyselnej školy v Dubnici nad Váhom. V príhovore ocenil profiláciu školy a jej pružnú reakciu na potreby pracovného trhu. Zablahoželal jej k jubileu a ubezpečil prítomných, že škola má dobré vyhliadky do budúcnosti.
     Zároveň si prezrel laboratóriá a odborné učebne a vysoko ocenil ich technické vybavenie. Stretol sa aj so súčasnými a bývalými pedagógmi a poďakoval im za dlhoročnú pedagogickú prácu. S vedením strednej priemyselnej školy hovoril minister Ján Mikolaj aj o možnostiach využitia financií zo štrukturálnych fondov.
    
História školy sa začala písať v roku 1948, kedy vznikli prvé triedy strojárskej priemyselnej majstrovskej školy popri zamestnaní. Od školského roku 1949-50 mohli študenti absolvovať aj nadstavbovú školu s maturitou. O rok neskôr bolo otvorené už aj denné štúdium.

Dubnica nad Váhom 5. december 2008

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku