Minister Ján Mikolaj vyhodnotí končiaci sa školský rok

26.06.2009

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj v pondelok 29. júna 2009 zhodnotí školský rok 2008/2009. Na tlačovej konferencii bude hovoriť o prijatej legislatíve, stave čerpania financií zo štrukturálnych fondov EÚ aj o možnostiach vzdelávania učiteľov v súvislosti s prijatým zákonom o pedagogických zamestnancoch.

Miesto a čas: MŠ SR, Stromová 1, zasadačka - 4. posch., 13.00 hod.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku