Minister Ján Mikolaj slávnostne odovzdal certifikáty centier olympijskej prípravy

09.07.2009

     Zástupcovia desiatich stredných škôl si dnes z rúk podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána Mikolaja prevzali na pôde MŠ SR certifikáty o udelení štatútu Centrum olympijskej prípravy (COP).
     Centrá začnú pracovať pri školách od 1. septembra 2009 a ich cieľom je podporiť výchovu mladých športových talentov v olympijských športoch. MŠ SR v týchto centrách finančne podporí komplexnú starostlivosť o nádejných športovcov na najvyššej úrovni. Na projekt COP vyčlenilo MŠ SR v tomto roku celkovo 2,5 milióna eur.
     „Som rád, že sme po viacerých rokovaniach našli spoločnú reč a verím, že tento projekt splní očakávania, ktoré doň vkladáme," uviedol Ján Mikolaj.
     V súčasnosti získali školy štatút COP v celkovo 18 športoch, medzi ktorými nechýba ani vodný slalom, športová streľba, plávanie, lyžovanie či džudo. Šesť škôl dostalo certifikát na plné 4 roky, ďalšie štyri na skrátené dvojročné obdobie, po uplynutí ktorého bude ich štatút COP prehodnotený na základe dosiahnutých výsledkov.
     Vybrané školy teraz musia pripraviť program športovej prípravy, v ktorom definujú svoje požiadavky na materiálne zabezpečenie športovcov, personálne i investičné potreby. Tieto materiály následne prejdú ešte koncom augusta oponentúrou pred odbornou komisiou, zloženou zo zástupcov MŠ SR, Slovenského olympijského výboru a športových zväzov. Národné športové centrum by podobne malo predložiť návrh systému zdravotného zabezpečenia športovcov, keďže COP by im mali poskytovať 24-hodinovú starostlivosť.
Fotogaléria


Štatút COP do 30.6.2013:
- Športové gymnázium, Ostredkova 10, Bratislava,  pre športy - atletika, džudo, plávanie, športová gymnastika, stolný tenis, zápasenie,
- Športové gymnázium, Kožušnícka 2, Trenčín, pre športy - cyklistika, hádzaná (dievčatá), rýchlostná kanoistika, volejbal (chlapci), vzpieranie,
- Športové gymnázium, Trieda SNP 104, Košice, pre športy - basketbal (dievčatá), hádzaná (chlapci), stolný tenis, športová streľba, vzpieranie, zápasenie,
- Športové gymnázium J. Bottu 31, Trnava, pre športy - športová gymnastika, džudo, športová streľba,
- Športové gymnázium, Trieda SNP, Ban. Bystrica, pre športy atletika, basketbal (dievčatá), lyžovanie,
- Spojená škola, Slančíkovej 2, Nitra, pre športy - volejbal (dievčatá), atletika, stolný tenis. 

Štatút COP do 30.6.2011:
- Spojená škola, Rosinská cesta 4, Žilina, pre športy - lyžovanie, vodný slalom,
- Gymnázium, Školská 2, Dubnica nad Váhom, pre šport - atletika,
- Súkromné gymnázium, ul. Družby 554/64, Podbrezová, pre šport - biatlon,
- Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, pre športy- lyžovanie,  plávanie.

Bratislava 9. júl 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku