Minister Ján Mikolaj sa zúčastnil na zasadnutí Monitorovacieho výboru pre vedomostnú ekonomiku

27.05.2010

     Za účasti podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána Mikolaja sa dnes v Bratislave uskutočnilo 6. riadne zasadnutie Monitorovacieho výboru pre vedomostnú ekonomiku, pod ktorý spadajú tri operačné programy, vrátane operačného programu Výskum a vývoj (OPVaV) Ministerstva školstva SR.
     Minister Ján Mikolaj predložil výročnú správu OPVaV za rok 2009, ktorú výbor jednohlasne schválil, a taktiež jeho členov informoval o aktualizácii programového manuálu k OPVaV a o národnom projekte Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie.
„Cieľom tohto projektu je vybudovať technologickú základňu na realizáciu vysokovýkonných výpočtov pre vedu, výskum a akademickú obec na európskej úrovni," konštatoval v tejto súvislosti  Ján Mikolaj.
Fotogaléria

Bratislava 27. máj 2010

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku