Minister Ján Mikolaj sa zúčastnil na medzinárodnej konferencii o rozvoji funkčnej gramotnosti

22.04.2010

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj sa 22. apríla 2010  zúčastnil na medzinárodnej vedeckej konferencii pod názvom  Rozvoj funkčnej gramotnosti v kontexte medzinárodných porovnávacích štúdií PISA a PIRLS, ktorá sa koná v dňoch 22. a 23. apríla 2010 v Tatranskej Lomnici. 
     "
Som rád, že sa konferencia venuje práve tejto téme, pretože rozvoju funkčnej gramotnosti pripisuje Ministerstvo školstva SR veľký význam," uviedol minister na začiatku konferencie.
      Na podujatí sa odborníci, ktorí aktívne vystupujú do procesov súvisiacich s obsahovou reformou vzdelávania, oboznamujú so zistenými výsledkami výskumníkov z vysokých škôl. Zaoberajú sa ich analýzou, ako aj formulovaním odporúčaní pre ďalšie smerovanie obsahovej reformy školstva.
     Minister školstva SR ocenil inšpiratívne podnety zahraničných hostí, ktorí priniesli do problematiky rozvoja funkčnej gramotnosti vlastné výskumy a zistenia.

Fotogaléria

Bratislava 22. apríl 2010

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku