Minister Ján Mikolaj sa zúčastnil na konferencii Veda, politika a štát

26.11.2009

     O transformácii Slovenskej akadémie vied a Agentúry na podporu výskumu a vývoja i čerpaní finančných prostriedkov na vedu zo štrukturálnych fondov hovoril dnes podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj na vedeckej konferencii s názvom Veda, politika a štát. Konala sa pod záštitou prezidenta SR Ivana Gašparoviča v priestoroch Historickej budovy NR SR v Bratislave a jej témou boli aktuálne otázky z oblasti spoločenských a prírodných vied.
     Ján Mikolaj vo svojom príhovore načrtol pripravované zmeny v oblasti vedy a výskumu vyplývajúce z návrhu Nového modelu financovania vedy a techniky v Slovenskej republike, ktorý už predložil na rokovanie vlády SR. Jeho súčasťou je aj transformácia Slovenskej akadémie vied z rozpočtovej organizácie na verejnoprávnu inštitúciu.
     „Jej aktivity už presahujú súčasnú podobu, potrebuje viac voľnosti, čo akadémii  táto nová forma umožní. Otvoria sa jej možnosti pre viaczdrojové financovanie i zhodnocovanie svojich výsledkov vedy a výskumu, napríklad v podobe spoločných pracovísk s vysokými školami či podnikateľskými subjektmi," konštatoval minister.
Fotogaléria

Bratislava 26. november 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku