Minister Ján Mikolaj sa zúčastnil na konferencii o trvalo udržateľnom rozvoji z pohľadu detí predškolského veku

02.06.2010

     Pod záštitou podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána Mikolaja sa dnes v Bratislave uskutočnila odborno-vedecká konferencia Trvalo udržateľný rozvoj očami detí predškolského veku. Spoluorganizátormi konferencie boli okrem Ministerstva školstva SR aj Slovenský výbor Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu, Úrad vlády SR a Prešovská univerzita v Prešove.
     Ján Mikolaj vo svojom úvodnom príhovore ocenil prácu pedagógov materských škôl a vyzdvihol význam predškolského vzdelávania. Taktiež poukázal na skutočnosť, že v štátnom vzdelávacom programe pre tento typ škôl je problematika trvalo udržateľného rozvoja zahrnutá. „Som preto rád, že učiteľky a učitelia v materských školách sa primeraným spôsobom s deťmi venujú aj tejto dôležitej oblasti".
     Program konferencie, ktorej otvorenie spestril kultúrny program predškolákov, pokračoval po úvodných príhovoroch hlavnými referátmi a diskusiou k nim.
Fotogaléria

Bratislava 2. jún 2010

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku