Minister Ján Mikolaj sa v Prešove zúčastnil na seminári o funkčnej gramotnosti

06.03.2009

     Za účasti podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána Mikolaja sa včera uskutočnil v Prešove odborný seminár Stav a rozvoj funkčnej gramotnosti žiakov ZŠ.
     Na podujatí na pôde Metodicko-pedagogického centra sa zúčastnilo približne 130 pedagógov základných i stredných škôl z Prešovského kraja. Spolu s odborníkmi diskutovali o výsledkoch medzinárodných a národných testovaní a otázkami ich implementácie do obsahu vzdelávania, ako aj o postavení funkčnej gramotnosti v školskej reforme.
     Seminár zorganizovali spoločne Metodicko-pedagogické centrum, Štátny pedagogický ústav a Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania.

Bratislava 6. marec 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku