Minister Ján Mikolaj sa v Nórsku stretne s rezortnými kolegami z krajín OECD

08.06.2009

 

V dňoch 9. – 10. júna 2009 sa podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj zúčastní v nórskom Osle na konferencii ministrov školstva krajín Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD).

Hlavnou témou ich stretnutia bude rovnosť vo vzdelávaní pre žiakov zdravotne hendikepovaných, pochádzajúcich zo sociálne znevýhodneného prostredia či rómskych žiakov. Diskusia sa bude týkať aj zabezpečenia efektívnych nástrojov na jej uplatnenie, ale aj prevencie.

Ján Mikolaj bude na konferencii informovať taktiež o národných certifikačných meraniach v oblasti vzdelávania (Testovanie 9 a externá časť maturitnej skúšky). Zároveň  oboznámi svojich rezortných kolegov aj o plánovanom zavedení certifikačného merania na úrovni 5. ročníka ZŠ od roku 2010.

Minister navštívi v utorok 9. júna v dopoludňajších hodinách Nórsku výskumnú radu.  Na jej pôde bude s odborníkmi diskutovať o centrách excelentnosti v Nórsku, a to v oblastiach fyzika/geológia a ekonomika.

 

Bratislava 8. jún 2009 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku