Minister Ján Mikolaj prijal taliansku veľvyslankyňu

26.01.2009

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj sa stretol dnes na pôde MŠ SR s veľvyslankyňou Talianskej republiky na Slovensku pani Brunelly Borzi Cornacchie. Témou ich rozhovoru bolo prehĺbenie spolupráce v oblasti vzdelávania  talianskeho jazyka na slovenských základných školách a zvýšenie počtu stredoškolákov študujúcich v Talianskej republike v rámci sociálnych štipendií vlády SR. Minister Ján Mikolaj taktiež navrhol zintenzívniť spoluprácu v oblasti vedy a výskumu.  

    Spolupráca medzi oboma krajinami sa v oblasti školstva a vedy uskutočňuje na základe Vykonávacieho programu ku Kultúrnej dohode medzi vládou Slovenskej republiky a Talianskej republiky na roky 2001 – 2005, ktorá sa v päťročných intervaloch pravidelne aktualizuje. V súčasnosti je v štádiu príprav text novej bilaterálnej dohody.

     V rámci sociálnych štipendií vlády SR študuje v školskom roku 2008/2009 na talianskych stredných školách 10 študentov a od školského roka 1991/92  je na Gymnáziu L. Sáru v Bratislave zriadená bilingválna slovensko-talianska sekcia. Kooperácia medzi Slovenskom a Talianskom sa uskutočňuje aj riešením vzájomných projektov, mobilitou vedeckých pracovníkov či podieľaním sa na spoločných témach v oblasti prírodných vied alebo nukleárnej fyziky.

Bratislava 26. január 2009 

 

Fotogaléria

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku