Minister Ján Mikolaj prijal francúzskeho veľvyslanca na Slovensku

22.04.2009

     V stredu 22. apríla 2009 prijal podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj delegáciu veľvyslanca Francúzskej republiky v Slovenskej republike Henryho Cunyho. Predmetom návštevy bola otázka trojročného študijného pobytu slovenských študentov na francúzskom gymnáziu Lyceé Camille Jullian v Bordeaux.
     Obe strany sa dohodli na spoločnej verzii riešenia štúdia a pobytu vyslaných študentov vo Francúzsku počas týždňa aj počas víkendov. Taktiež sa diskutovalo o otázke zabezpečenia odbornej výučby slovenského jazyka a slovenských reálií na tomto gymnáziu. Minister školstva Ján Mikolaj informoval o aktivitách a projektoch financovaných zo štrukturálnych fondov EÚ, ktoré súvisia so zabezpečením výučby cudzích jazykov, vrátane francúzskeho, na školách v Slovenskej republike. Ako uviedol, „Slovensko má v tomto smere momentálne vynikajúce možnosti v rámci európskych  fondov".  
     Partneri hovorili aj o postavení francúzskeho jazyka medzi ostatnými cudzími jazykmi, ktoré sa vyučujú v slovenských školách. Jedným z opatrení, ktoré pomôžu zabezpečiť väčšie rozšírenie a znalosť cudzích jazykov medzi študentmi, je aj rozbeh školskej reformy a povinného zavedenia výučby dvoch cudzích jazykov v základných školách.
Fotogaléria

Bratislava 22. apríl 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku