Minister Ján Mikolaj podpíše dohodu o spolupráci s Európskou vesmírnou agentúrou

27.04.2010

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj podpíše zajtra 28. apríla 2010 Dohodu medzi vládou Slovenskej republiky a Európskou vesmírnou agentúrou (ESA) o spolupráci vo výskume a využívaní kozmického priestoru na mierové účely. Za ESA sa na slávnostnom akte zúčastní riaditeľ pre právne záležitosti a medzinárodné vzťahy Peter Hulsroj.
     Podpisom dohody vstúpi Slovensko do prvej z troch etáp spolupráce. Počas nej sa zistí záujem organizácií výskumu, vývoja a podnikateľských subjektov o účasť na aktivitách z oblasti vesmírneho výskumu a technológií. Slovenská republika zároveň získa štatút pozorovateľa pri Rade  ESA na ministerskej úrovni.
     Vďaka dohode sa naši odborníci budú môcť zúčastňovať na vzájomnej výmene informácií i školiacich programoch ESA a spolupracovať pri organizovaní odborných podujatí. Spolupráca sa bude uskutočňovať aj v oblasti výmeny výskumných pracovníkov, poskytovania štipendií a spoločnej propagácie, ako aj podpory vzdelávacích činností.
     Po podpise dohody sa uskutoční tlačový brífing.

Miesto a čas: Ministerstvo školstva SR, Stromová 1, Bratislava, 4. posch., 13.00 hod.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku