Minister Ján Mikolaj otvoril odborný seminár učiteliek materských škôl

23.04.2010

      Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj sa dnes v Ružomberku zúčastnil na celoslovenskom odbornom seminári Pedagogická tvorivosť učiteliek materských škôl. Pri tejto príležitosti mu Spoločnosť pre predškolskú výchovu udelila ocenenie za mimoriadny prínos v oblasti predprimárneho vzdelávania na Slovensku.
    
Minister vo svojom vystúpení zhodnotil vývoj predškolskej výchovy a vzdelávania v kontexte reformy školstva. Zároveň ocenil otvorenosť a aktívny prístup pedagógov materských škôl k možnostiam, ktoré im priniesol školský zákon. „Veľký prelom v ponímaní materskej školy, v chápaní jej funkcie a poslania, nastal pred dvoma rokmi, keď zákon o výchove a vzdelávaní otvoril nové možnosti aj predškolskému vzdelávaniu. Materské školy boli preradené zo sústavy školských zariadení do sústavy škôl a stali sa poskytovateľmi predprimárneho vzdelania," povedal Ján Mikolaj.
     Okrem toho spomenul aj nové možnosti v oblasti vzdelávania. V rámci operačného programu Vzdelávanie sa od mája 2009 uskutočňuje národný projekt, ktorý si za cieľ určil aplikovať obsahovú reformu školstva do praxe materských škôl. Pomáha najmä pri rozvíjaní profesijných kľúčových kompetencií pedagogických zamestnancov materských škôl, vrátane manažmentu materských škôl a odborných zamestnancov štátnej a verejnej správy v oblasti predškolskej výchovy. Zameriava sa aj na vzdelávacie aktivity v oblasti rozvíjania inovačných stratégií výchovy a vzdelávania v materských školách. Súčasťou projektu je vytvorenie interaktívneho edukačného portálu pre ďalšie vzdelávanie a veľká pozornosť sa sústredí tiež na tvorbu nových učebných materiálov.
     V rámci seminára boli prezentované rôzne odborné témy. Išlo o edukáciu a prípravu učiteľov materských škôl či poukázanie na ich dôležitosť z hľadiska osobnostného rozvoja detí predškolského veku. Pozornosť bola venovaná aj výskumnému pohľadu na dieťa a detstvo v Českej republike (ČR) a možnosti využitia fondov EÚ v rámci spolupráce materských škôl v SR a ČR. Podujatie pokračovalo prezentáciami v 21 tvorivých dielňach. Pedagógovia v nich prezentovali spôsoby využitia príbehu v zážitkovom učení, poukazovali na aktuálne problémy materských škôl v súvislosti s právnymi predpismi a predvádzali hry a cvičenia zamerané na rozvíjanie komunikačných kompetencií.
     Podujatie s medzinárodnou účasťou, ktoré navštívilo viac ako  400 pedagógov materských škôl, odborných zamestnancov štátnej a verejnej správy z oblasti predškolskej výchovy a zástupcov vysokých škôl, sa tento rok nieslo pod názvom Materská škola a svet okolo. Jeho súčasťou bol aj 16. snem Spoločnosti pre predškolskú výchovu.

Fotogaléria

Ružomberok 23. apríl 2010

 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku