Minister Ján Mikolaj otvoril akademický rok na STU v Bratislave

  • Dátum: 22.09.2009

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj sa dnes zúčastnil na slávnostnom otvorení nového akademického roka na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave (STU), ktoré sa uskutočnilo v aule D. Ilkoviča.
     „Všetci si želáme, aby Slovensko malo dobré školy, kvalitné študijné programy, múdrych študentov a motivovaných pedagógov. Som rád, že stojím na pôde univerzity, ktorá si v tomto smere definovala tie najlepšie ciele - a ktorá ich dokáže napĺňať," uviedol vo svojom príhovore Ján Mikolaj.
      V rámci zhodnotenia výsledkov komplexnej akreditácie okrem iného vyzdvihol kvalitu výskumu a vývoja na STU, ktorá v prípade viacerých fakúlt dosahuje špičkovú medzinárodnú úroveň.  Na druhej strane však aj poukázal na potrebu zabezpečenia kontinuity garantov jednotlivých študijných odborov či zefektívnenia ich skladby.
     Následne Ján Mikolaj slávnostne odovzdal do rúk rektora Vladimíra Báleša dekrét potvrdzujúci zaradenie STU medzi univerzitné vysoké školy. „Verím, že získanie štatútu univerzity sa nestane pre Vás len certifikátom kvality, ale zároveň Vás motivuje k napĺňaniu nových plánov a vízií," dodal v tejto súvislosti minister.
Fotogaléria

Bratislava 22. september 2009

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku