Minister Ján Mikolaj odovzdal kardinálovi Tomkovi Veľkú medailu sv. Gorazda

04.06.2009

     Veľkú medailu sv. Gorazda si dnes na pôde Ministerstva školstva SR z rúk podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána Mikolaja prevzal Jozef kardinál Tomko. Slávnostné odovzdávanie sa uskutočnilo za prítomnosti vedúcich predstaviteľov MŠ SR pri príležitosti 85. výročia narodenia Jeho Eminencie a ako ocenenie celoživotného vedecko-pedagogického diela.
     „Tak ako sa s menom sv. Gorazda spája rozvoj vzdelanosti slovenského národa, tak Vaše meno rezonuje pri šírení jeho odkazu. Preto je viac ako len symbolické, že práve Vy, Vaša Eminencia, ste si dnes za Vaše celoživotné dielo a výrazný podiel na zviditeľňovaní Slovenska vo svete prevzali toto ocenenie," uviedol v príhovore Ján Mikolaj.
      Jozef kardinál Tomko vo svoje ďakovnej reči vyjadril poctu, že si môže prevziať ocenenie nesúce meno práve sv. Gorazda a pripomenul, aké je dôležité, aby si slovenský národ bol vedomý svojich koreňov, ktoré sú neoddeliteľne späté s kresťanstvom.
Fotogaléria

Bratislava 4. jún 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku