Minister Ján Mikolaj ocenil spoluprácu MŠ SR so ZMOS-om

19.05.2010

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj sa dnes 19. mája 2010 v Bratislave zúčastnil otvorenia 20. snemu Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS). 
     Vo svojom príhovore ocenil spoluprácu s predstaviteľmi samosprávy za uplynulé roky, vrátane podielu na príprave viacerých dôležitých zákonov v oblasti školstva. „Cením si, že vďaka odbornému pohľadu Združenia miest a obcí Slovenska a zodpovednosti za rozvoj škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti miest a obcí, sme dokázali nájsť spoločné riešenia".
     Ján Mikolaj taktiež vyzdvihol podiel samospráv na  tvorbe viacerých právnych noriem týkajúcich sa športu či práce s mládežou a pri ich aplikácii do praxe.
Fotogaléria

Bratislava 19. máj 2010

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku