Minister Ján Mikolaj ocenil najúspešnejších účastníkov projektu pátrania po predkoch

29.06.2009

     Prvýkrát v osemročnej histórii projektu Poznaj vlastnú minulosť alebo pátranie po predkoch si jeho víťazi prevzali ocenenia priamo z rúk najvyššie predstaviteľa rezortu školstva. Podpredseda vlády a minister školstva Ján Mikolaj dnes na pôde MŠ SR privítal a odovzdal ceny najúspešnejším účastníkom projektu - žiakom základných a stredných škôl a ich pedagógom.
     „Bol som príjemne prekvapený kvalitou ocenených prác, niektoré sa svojim rozsahom blížili k vysokoškolskej úrovni," uviedol vo svojom príhovore Ján Mikolaj, ktorý taktiež ocenil záujem mladých ľudí o dejiny svojej rodiny a vyslovil poďakovanie ich učiteľom za to, že ich k tomuto projektu priviedli a podporovali ich.
     V školskom roku 2008/09 sa uskutočnil v poradí už 8. ročník tohto projektu, ktorého organizátorom je Metodicko-pedagogické centrum na Tomášikovej ulici v Bratislave s ďalšími spoluorganizátormi. Jeho cieľom je prebúdzať záujem mladých ľudí o život ich predkov, rodinu, svoju obec, cez ňu kraj a Slovensko s jeho bohatou kultúrnou a jazykovou tradíciou v spojenej Európskej únii.
     Tohto roku žiaci zistili a popísali svoje rodinné väzby napríklad s takými významnými osobnosťami, ako sú Ľudovít Štúr, americká herečka slovenského pôvodu Ingrid Beerová, ostrihomský arcibiskup Peter Pázmány, Ing. Jozef Cengel, prvý hutnícky inžinier slovenskej národnosti po vzniku ČSR, americký astronaut so slovenskými koreňmi E. A. Cernan, lekárska legenda Slovenska prof. Konštantín Čársky, spisovatelia Ladislav Nádaši-Jége, Milan Vároš či Andrej a Jerguš Ferkovci.
     Celkovo hodnotila porota v kategórii základných škôl celkovo 242 prác, z nich 40 navrhla na ocenenie. Stredoškolských prác bolo vo finále 58 a 21 z nich získalo ocenenie.
Fotogaléria

Bratislava 29. jún 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku