Minister Ján Mikolaj ocenil celoživotnú prácu profesora Jaroslava Martinku

03.06.2010

     Z rúk podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána Mikolaja si dnes prevzal Veľkú medailu sv. Gorazda pedagóg a vedec prof. Jaroslav Martinka. Ocenenie mu bolo udelené za celoživotnú pedagogickú a tvorivú činnosť pri výchove a vzdelávaní nových učiteľov pre základné a stredné školy na Slovensku, a to pri príležitosti 80. výročia jeho narodenia.
     Svoju pedagogickú činnosť začínal Jaroslav Martinka seminármi a prednáškami z logiky a metodológie prírodných vied a súčasnej filozofie. Neskôr sa venoval aj antickej gréckej filozofii. Počas svojho pedagogického pôsobenia vychoval celé generácie učiteľov. Okrem toho sa prof. Martinka zaslúžil o zavedenie výučby filozofie a občianskej náuky do učebných plánov stredných škôl na Slovensku podľa novej koncepcie.
     V oblasti výskumu sa venoval vývoju slovenského filozofického myslenia. Ďalším tematickým okruhom jeho vedeckej činnosti sa stala po roku 1990 problematika vzniku a vývoja antického gréckeho filozofického myslenia.
Fotogaléria

Bratislava 3. jún 2010

 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku