Minister Ján Mikolaj ocení víťazov projektu Poznaj vlastnú minulosť alebo pátranie po predkoch

26.06.2009

     Ľudovíta Štúra, amerického astronauta so slovenskými koreňmi E. A. Cernana či ostrihomského arcibiskupa zo 17. storočia Petra Pázmáňa objavili vo svojich rodokmeňoch žiaci základných a stredných škôl v rámci projektu Poznaj vlastnú minulosť alebo pátranie po predkoch. Najlepším riešiteľom a ich pedagógom udelí v pondelok 29. júna 2009 podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj cenu ministra.
     V školskom roku 2008/09 sa uskutočnil v poradí už 8. ročník tohto projektu, ktorého organizátorom je Metodicko-pedagogické centrum na Tomášikovej ulici v Bratislave s ďalšími spoluorganizátormi. Jeho cieľom je prebúdzať záujem mladých ľudí o život ich predkov, rodinu, svoju obec, cez ňu kraj a Slovensko s jeho bohatou kultúrnou a jazykovou tradíciou v spojenej Európskej únii.
     V tomto ročníku hodnotila porota v kategórii základných škôl celkovo 242 prác, z nich 40 navrhla na ocenenie. Stredoškolských prác bolo vo finále 58 a 21 z nich získalo ocenenie.

Miesto a čas: Ministerstvo školstva SR, Stromová 1, Bratislava, 4. poschodie, 14.00 hod.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku