Minister Ján Mikolaj ocení víťazov projektu Poznaj vlastnú minulosť alebo pátranie po predkoch

  • Dátum: 26.06.2009

     Ľudovíta Štúra, amerického astronauta so slovenskými koreňmi E. A. Cernana či ostrihomského arcibiskupa zo 17. storočia Petra Pázmáňa objavili vo svojich rodokmeňoch žiaci základných a stredných škôl v rámci projektu Poznaj vlastnú minulosť alebo pátranie po predkoch. Najlepším riešiteľom a ich pedagógom udelí v pondelok 29. júna 2009 podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj cenu ministra.
     V školskom roku 2008/09 sa uskutočnil v poradí už 8. ročník tohto projektu, ktorého organizátorom je Metodicko-pedagogické centrum na Tomášikovej ulici v Bratislave s ďalšími spoluorganizátormi. Jeho cieľom je prebúdzať záujem mladých ľudí o život ich predkov, rodinu, svoju obec, cez ňu kraj a Slovensko s jeho bohatou kultúrnou a jazykovou tradíciou v spojenej Európskej únii.
     V tomto ročníku hodnotila porota v kategórii základných škôl celkovo 242 prác, z nich 40 navrhla na ocenenie. Stredoškolských prác bolo vo finále 58 a 21 z nich získalo ocenenie.

Miesto a čas: Ministerstvo školstva SR, Stromová 1, Bratislava, 4. poschodie, 14.00 hod.

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku