Minister Ján Mikolaj ocení celoživotné dielo kardinála Tomka

03.06.2009

      Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj odovzdá zajtra 4. júna 2009 pri príležitosti významného životného jubilea Jozefovi kardinálovi Tomkovi Veľkú medailu sv. Gorazda. Zablahoželá mu nielen k jeho 85. výročiu narodenia, ale ocení aj jeho celoživotné vedecko-pedagogické dielo a výrazný podiel na zviditeľnení Slovenska a slovenského národa. Poďakuje mu zároveň za šírenie kresťanskej kultúry a vzdelanosti vo svete.

Miesto a čas: MŠ SR, Stromová 1, 4. posch., Bratislava, 14.00 hod.

Bratislava 3. jún 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku