Minister Ján Mikolaj o nadobúdaní digitálnych zručností našich učiteľov a žiakov

16.03.2010

     Na dnešnej tlačovej konferencii informoval podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj o aktivitách Ministerstva školstva SR v oblasti digitálnej gramotnosti. Podujatie sa uskutočnilo pri príležitosti vyhodnotenia výsledkov európskej kampane E-skills week 2010 na Slovensku zameranej na zvyšovanie úrovne IKT predovšetkým u mladých ľudí.
     Ján Mikolaj vo svojom vystúpení podčiarkol význam digitálnych zručností pedagógov i žiakov vo výchovno-vzdelávacom procese. Predstavil národné projekty, ktoré majú zmodernizovať vyučovací proces, rozšíriť profesijné kompetencie pedagógov, ako aj zabezpečiť IKT prostredie vo vzdelávaní. Zároveň načrtol ciele ministerstva školstva pre najbližšie obdobie. Pôjde predovšetkým o vytvorenie podmienok všetkým občanom na získavanie digitálnej gramotnosti v rámci celoživotného vzdelávania či snahu získavať žiakov pre IKT kariéru. „Rezort školstva bude rovnako motivovať zamestnávateľov a zamestnávateľské zväzy v IKT oblasti k spolupráci pri príprave žiakov pre trh práce a rekvalifikácií občanov," povedal na záver minister Ján Mikolaj.

Európska kampaň e-Skills week 2010 má motivovať mladých ľudí, predovšetkým študentov stredných a vysokých škôl pre štúdium či prácu v oblasti digitálnych technológií a podnietiť záujem verejnosti o zvyšovanie úrovne vzdelanosti v oblasti využívania digitálnych technológií.  Jej cieľom je reagovať na rastúci dopyt po vysokokvalifikovaných odborníkoch a užívateľoch v oblasti digitálnych technológií, spĺňať rýchlo sa meniace požiadavky priemyslu a zabezpečiť počítačovú gramotnosť všetkých občanov v kontexte celoživotného vzdelávania.

Fotogaléria

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku