Minister Ján Mikolaj navštívil Centrum kozmických výskumov na Lomnickom štíte

03.05.2010

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj navštívil v sobotu 1. mája 2010 v sprievode odborníkov na astronómiu a novinárov centrum excelentnosti na Lomnickom štíte. Práve tu realizuje Astronomický ústav SAV v Tatranskej Lomnici v spolupráci s dvomi partnerskými organizáciami - Ústavom experimentálnej fyziky v Košiciach a Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Projekt s názvom Centrum  kozmických výskumov: vplyvy kozmického počasia.
     Centrum je orientované na výskum slnečnozemských vzťahov, výskum energetických kozmických častí meraných na zemskom povrchu a v kozme, ako aj na skúmanie javov kozmického počasia. Výskumné pracovisko sa stane plnohodnotným strediskom zapojeným do svetovej siete pracovísk pre tzv. kozmické počasie. Modernizácia pracovísk, ich komunikačné prepojenie s observatóriami a ďalšia pomoc v oblasti informačno-komunikačných technológií pre centrum zabezpečí vysoký štandard pre riešenie úloh a realizáciu zberu údajov nevyhnutných pre vedeckovýskumnú činnosť pracovníkov.
     Projekt je realizovaný v rámci opatrenia 2.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce. Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ naň vyčlenila nenávratný finančný príspevok vo výške 1,33 mil. eur. Na dobudovanie vybavenia centra získal Astronomický ústav SAV ďalších 2,65 mil. eur schválením nadväzujúceho projektu Centrum kozmických výskumov: vplyvy kozmického počasia - druhá etapa.
Fotogaléria

Bratislava 3. máj 2010

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku