Minister Ján Mikolaj na seminári o tvorbe nových učebníc

15.04.2010

     O potrebe vydávať tvorivé, graficky a výtvarne pestré učebnice, ktoré prinášajú zmeny tradičných obsahov, metód a organizačných foriem vyučovania, hovoril na dnešnom odbornom seminári podpredseda vlády a minister školstva  SR Ján Mikolaj. Zároveň zdôraznil, že učebnice vydané po roku 2008 zodpovedajú požiadavkám, ktoré priniesla školská reforma, pretože už v konkrétnej podobe odrážajú obsahy štátnych vzdelávacích programov a redukujú učivo len na podstatné informácie. „Naším cieľom je, aby sa učebnicová politika naďalej skvalitňovala a do procesu tvorby učebníc vstupovali predovšetkým samotní pedagógovia. Zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch  vytvára podmienky, aby svoje pedagogické skúsenosti zúročili a za túto činnosť získali kredity," povedal  minister.
     Podujatie s názvom Tvorba nových učebníc na základe školskej reformy zorganizoval pre lektorov, autorov učebníc, ich vydavateľov a zástupcov distribučnej agentúry Štátny pedagogický ústav. Vo svojom vystúpení Ján Mikolaj informoval o aktuálnej situácii týkajúcej sa počtu doručených i pripravovaných učebníc a podrobne analyzoval výsledky konkurzov na nové učebnice pre jednotlivé ročníky.

Fotogaléria

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku