Minister Ján Mikolaj dnes predstavil nový zákon o pedagogických zamestnancoch

27.10.2009

Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch bol témou dnešnej tlačovej konferencie podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána Mikolaja. Okrem súvisiacich legislatívnych predpisov predstavil na nej minister školstva aj nový  systém kariérového rastu, možnosti získavania kreditov či pripravené vzdelávanie pre učiteľov.

Podľa Jána Mikolaja vzdelávanie učiteľov v novom systéme je motivačné a snahou ministerstva školstva je ohodnotiť merateľné výkony učiteľa vo výchovno-vzdelávacom procese.  Ako ďalej zdôraznil: „Lepšie predpoklady spĺňa práve učiteľ, ktorý sa viac a neustále vzdeláva.“ V súvislosti s obavami týkajúcimi sa odmeňovania učiteľov minister ubezpečil, že finančné prostriedky určené na zvyšovanie platov pedagógovia naozaj dostanú.

Nový zákon začne platiť v novembri a zadelí všetkých pedagógov základných a stredných škôl do štyroch kariérových stupňov. Pedagógovia môžu získať  kredity, ktoré sa premietnu do ich finančného ohodnotenia vo forme kreditového príplatku a zabezpečia im ďalší kariérový rast.

Fotogaléria

Bratislava 27. október 2007

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku