Minister Ján Mikolaj bude oceňovať úspešných študentov

16.11.2009

Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj slávnostne ocení v stredu 18. novembra 2008 významné úspechy našich žiakov a študentov. 52 mladých ľudí si z rúk ministra už tradične prevezme Pamätný list sv. Gorazda za úspešnú reprezentáciu v medzinárodných olympiádach a športových súťažiach. Podujatie sa začne o 14.00 hod. 

V uplynulom školskom roku získali naši žiaci a študenti spolu 34 medailí, z toho 4 zlaté, 9 strieborných a 21 bronzových. Svoje kvality dokazovali na  medzinárodnej matematickej, fyzikálnej, chemickej, biologickej, informatickej či geografickej olympiáde. Slovenskú republiku úspešne reprezentovali aj na medzinárodnej olympiáde environmentálnych projektov, turnaji mladých fyzikov, medzinárodnej olympiáde mladých vedcov, ale aj olympiáde EÚ v prírodných vedách a medzinárodnej súťaži v oblasti robotiky. Mladí športovci sa zase presadili na medzinárodných súťažiach v plávaní, streľbe, vo floorballe, džude, zimnom triatlone, orientačnom behu  či v tanečnom športe.

 

Miesto stretnutia: Ekoiuventa, Búdkova 2, Bratislava.

 

 

 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku