Minister Ján Mikolaj a francúzsky veľvyslanec podpísali zmluvu o spolupráci v oblasti vzdelávania

09.03.2010

     Vzájomná podpora rozvoja národných jazykov a literatúr, pôsobenie lektorov či výmenné pobyty vedeckých pracovníkov sú obsahom medzinárodnej zmluvy, ktorú dnes slávnostne podpísali podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj a mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec  Francúzska na Slovensku Henry Cuny.
     Ján Mikolaj pri tejto príležitosti ocenil pomoc  Francúzska v oblasti bilingválnych stredných škôl i odborného vzdelávania. „Som presvedčený, že táto zmluva vytvorí podmienky pre prehĺbenie našej spolupráce v najbližších rokoch," konštatoval po slávnostnom akte.
     Dohoda v oblasti školstva, jazykového vzdelávania, univerzitnej a vedeckej spolupráce sa uzatvorila na obdobie rokov 2010 až 2014. Francúzska strana sa v nej okrem iného zaviazala podporovať vyučovanie francúzskeho jazyka na Slovensku, vrátane modernizácie učebných osnov, tvorby učebníc, ale aj ďalšieho vzdelávania pedagógov. Dokument vytvára taktiež podmienky pre intenzívnejšiu spoluprácu v oblasti univerzitného vzdelávania a vedeckých pracovísk aj v podobe podpory mobility formou štipendií a výmenných pobytov.

Bratislava 9. marec 2010

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku