Navigácia

Minister Ján Horecký sa svojim podpisom pridal k už 4. spoločnému vyhláseniu ministrov o vojne Ruska proti Ukrajine a medzinárodnom športe

Ministri zodpovední za šport z 36 podobne zmýšľajúcich krajín vydali 4. spoločné vyhlásenie ako odpoveď na odporúčania Medzinárodného olympijského výboru o neutrálnych ruských a bieloruských športovcoch. V ňom sa vyjadrili, že Rusku a Bielorusku nemá byť dovolené využívať šport na legitimizáciu invázie na Ukrajinu.

infografika

Ministri vzali na vedomie odporúčania MOV k účasti individuálnych neutrálnych športovcov Ruska a Bieloruska na medzinárodných športových súťažiach. Sú však proti tomu, aby Rusko a Bielorusko využívali šport na legitimizáciu invázie na Ukrajinu. Zhodli sa na tom, že je potrebné zabezpečiť, aby ruskí a bieloruskí športovci v žiadnom prípade nevystupovali ako reprezentanti svojich štátov. V prípade, že implementácia odporúčaní MOV medzinárodnými športovými federáciami bude problematická, ministri očakávajú, že MOV prehodnotí svoj prístup.

Štvrté spoločného vyhlásenia o vojne Ruska proti Ukrajine a medzinárodnom športe:

My, ako ministri a rovnocenní vysokí predstavitelia pre šport našich podobne zmýšľajúcich krajín, sme vzali na vedomie odporúčané podmienky účasti pre individuálnych neutrálnych športovcov a ich podporných tímov s ruským alebo bieloruským pasom na medzinárodných športových súťažiach a príslušné tlačové vyhlásenie, ktoré zverejnil Medzinárodný olympijský výbor (MOV) dňa 28. marca 2023. Trváme na tom, že ruskému štátu, ktorý dvakrát porušil olympijské prímerie, sa nesmie dovoliť zneužívať šport na legitimizáciu svojej barbarskej a nevyprovokovanej invázie na Ukrajinu, ani bieloruskému štátu, aby zneužil šport na legitimizáciu svojej spoluúčasti na ruskej útočnej vojne.

Pokiaľ ide o odporúčania MOV, je nám jasné, že kým niektorými aspektmi našich veľkých obáv, ktoré sme uviedli v spoločnom vyhlásení z 21. februára 2023, sa MOV zaoberal, stále zostávajú podstatné otázky ohľadne prepojení športovcov na armádu, financovania štátom, definíciu toho, čo tvorí tímy, a o mechanizmoch ich presadzovania.

Opätovne zdôrazňujeme, že náš postoj nie je diskrimináciou jednotlivcov na základe ich pasu a rešpektujeme práva všetkých športovcov na zaobchádzanie bez akejkoľvek diskriminácie v súlade s Olympijskou chartou. Zameriavame sa na férové športové súťaženie, ako aj na zabezpečenie toho, aby ruskí a bieloruskí športovci v žiadnom prípade nevystupovali ako reprezentanti svojich štátov, ako sa to snaží zabezpečiť aj MOV prostredníctvom svojich odporúčaní.

Plne rešpektujúc autonómiu športových organizácií budeme v najbližších týždňoch pozorne sledovať implementáciu odporúčaní MOV a medzinárodných športových federácií. Ak sa tieto problémy nebudú riešiť, očakávali by sme, že MOV prehodnotí svoj prístup.

Toto vyhlásenie dňa 4. mája 2023 podpísalo 36 krajín: Albánsko, Austrália, Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Chorvátsko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Island, Írsko, Japonsko, Kanada, Kórejská republika, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Nemecko, Nórsko, Nový Zéland, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Slovenská republika, Slovinsko, Spojené kráľovstvo, Spojené štáty americké, Španielsko, Švédsko, Taliansko, Ukrajina.

 

Originál spoločného vyhlásenia nájdete tu:

https://www.gov.uk/government/publications/4th-statement-on-russias-war-on-ukraine-and-international-sport


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky