Navigácia

Minister Ján Horecký podporil zákaz účasti ruských a bieloruských športovcov na Olympijských hrách v Paríži

Ministri z viac ako 30 krajín sveta na spoločnom online stretnutí opätovne potvrdili predchádzajúce spoločné vyhlásenia a prediskutovali aj možnú účasť ruských a bieloruských športovcov na Olympijských hrách 2024 v Paríži. Ministri sa dohodli na opätovnej podpore zákazu ruských a bieloruských športovcov zúčastňovať sa medzinárodných súťaží, kým bude vojna na Ukrajine pokračovať. Dohodu spečatil aj podpis spoločného medzinárodného vyhlásenia.

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján Horecký

Vyhlásenie k vojne Ruska na Ukrajine a k medzinárodnému športu:

V piatok 10. februára sa stretli ministerskí a vysokí predstavitelia našej spoločnej skupiny národov. Bolo nám cťou, že sa k nám pripojil prezident Zelenskyj, ktorý opísal pokračujúcu skazu spôsobenú Ukrajine, vrátane jej športovej infraštruktúry a športovcov v dôsledku nevyprovokovanej a neospravedlniteľnej vojny z vôle Ruska s podporou bieloruskej vlády. Opätovne sme potvrdili dve predchádzajúce spoločné vyhlásenia našich národov z 8. marca 2022 a 4. júla 2022 a prediskutovali vyhlásenie Medzinárodného olympijského výboru (MOV) z 25. januára 2023.

Uvítali sme opätovné potvrdenie a posilnenie existujúcich sankcií MOV a ich vyhlásenie, v ktorom sa zaväzuje k solidarite a podpore ukrajinských športovcov a Ukrajinského olympijského výboru.

Hoci uznávame autonómiu športových orgánov, vzhľadom na prebiehajúcu inváziu na Ukrajine a jej pokračujúcu devastáciu, zhodli sme sa na tom, že návrh MOV o preskúmaní možnosti pre individuálnych ruských a bieloruských športovcov, aby sa opäť mohli zúčastňovať súťaží, vyvoláva veľa otázok a obáv.

Vo svojom vyhlásení z 28. februára 2022 MOV odporučil, aby ruskí a bieloruskí športovci nesúťažili, čiastočne preto, že „mnohým športovcom z Ukrajiny v tom [zúčastniť sa športových podujatí] bránia kvôli útoku na ich krajinu“. Tam, kde takéto vylúčenie nebolo možné v krátkej dobe z organizačných alebo právnych dôvodov, MOV odporučil, aby boli ruskí alebo bieloruskí štátni príslušníci akceptovaní len ako neutrálni športovci a nebolo povolené zverejňovanie žiadnych národných symbolov, farieb, vlajok alebo hymny.

Zaznamenali sme, že situácia na Ukrajine sa od tohto vyhlásenia len zhoršila. Vzhľadom na to, že sa situácia ohľadom ruskej agresie na Ukrajine nezmenila, a ako zadosťučinenie pre spravodlivosť a solidaritu voči ukrajinským športovcom, ktorých športoviská boli zničené, a ktorí museli opustiť svoju krajinu (alebo zostať bojovať za obranu Ukrajiny, v ktorej mnohí prišli o život), sme presvedčení, že neexistuje žiadny praktický dôvod na upustenie od režimu vylúčenia ruských a bieloruských športovcov, ktorý stanovil MOV vo svojom vyhlásení z 28. februára 2022.

Tiež sme zaznamenali, že Rusko svojimi rozhodnutiami, konaním a pokračujúcou inváziou porušilo olympijské prímerie, ktoré od roku 1993 nepretržite podporuje Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov.

V našom spoločnom vyhlásení zo 4. júla 2022 sme so zreteľom na zásadu nediskriminácie uznali, že ruským a bieloruským štátnym príslušníkom by mohlo byť umožnené súťažiť ako „neutrálni” individuálni športovci za podmienok, ktoré jednoznačne zaručia, že nebudú reprezentovať svoje štáty. V Rusku a Bielorusku sú však šport a politika úzko prepojené. Máme veľké obavy z toho, do akej miery je reálne, aby ruskí a bieloruskí olympijskí športovci súťažili ako „neutrálni” – za danej podmienky MOV, že sa neidentifikujú so svojou krajinou – keď sú priamo financovaní a podporovaní svojimi štátmi (na rozdiel od napr. profesionálnych tenistov). Jasné obavy vyvolávajú aj silné väzby a vzťahy medzi ruskými športovcami a ruskou armádou. Náš spoločný prístup preto nikdy nebol diskriminačný jednoducho na základe národnosti, pričom týmito nastolenými obavami sa musí zaoberať MOV.

Pokiaľ nie sú vyriešené tieto základné problémy a kým pretrvávajú podstatné nejasnosti o konkrétnych detailoch funkčného modelu „neutrality”, nesúhlasíme s tým, aby sa ruským a bieloruským športovcom umožnil návrat do súťaží. Berúc na vedomie prezentovaný postoj MOV, že neboli prijaté žiadne konečné rozhodnutia, dôrazne vyzývame MOV, aby sa zaoberal otázkami nastolenými všetkými krajinami a podľa toho prehodnotil svoj návrh. Tiež pripomíname, že je v rukách samotného Ruska a Bieloruska, aby vydláždili cestu pre úplný návrat svojich športovcov do medzinárodnej športovej komunity, a to ukončením vojny, ktorú začali.

Toto vyhlásenie dňa 20. februára 2023 podpísalo 35 krajín: Austrália, Belgicko, Cyprus, Česká republika, Chorvátsko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Island, Írsko, Japonsko, Kanada, Kórejská republika, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Malta, Nemecko, Nórsko, Nový Zéland, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovenská republika, Slovinsko, Spojené kráľovstvo, Spojené štáty americké, Španielsko, Švédsko, Taliansko. Za MŠVVaŠ SR vyhlásenie podpísal minister Ján Horecký.

 

Originál spoločného vyhlásenia nájdete tu:

https://www.gov.uk/government/publications/statement-on-russias-war-on-ukraine-and-international-sport


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky