Minister hovoril o možnostiach využitia štrukturálnych fondov

15.05.2008

     V úvode 10. medzinárodnej cestnej konferencie „Q-2008 Kvalita a štrukturálne fondy" v Žiline sa prihovoril účastníkom podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj. Témou jeho vystúpenia bolo využívanie štrukturálnych fondov Európskej únie v rezorte školstva v rámci operačných programov Výskum a vývoj a Vzdelávanie. Minister vyzdvihol záujem o využívanie prostriedkov z EÚ. Zároveň predpokladá, že bude úspešnejšie ako v minulom období.
     Konferencia, ktorá sa koná 15. a 16. mája 2008 v hoteli Holiday Inn v Žiline, je zameraná na kvalitu, využitie štrukturálnych fondov v cestnom staviteľstve a hospodárstve a na inžinierske vzdelávanie. Vedeckí a výskumní pracovníci, zástupcovia univerzít a zamestnávateľov prezentujú odborné príspevky o najnovších poznatkoch v oblasti využitia štrukturálnych fondov vo vzdelávaní, výskume a vývoji, koncepcii rozvoja, legislatíve, ale aj informácie o nových technológiách v cestnom staviteľstve.

Žilina 15. mája 2008

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku